O mne

Ku kraniosakrálnej terapii som sa prvýkrát dostala ako klient v roku 2008. Keďže mi veľmi pomohla  a oslovila ma svojimi účinkami a spôsobom pohľadu na zdravie človeka, rozhodla som sa ju ďalej študovať. V rokoch 2010-2011 som absolvovala 3-stupňový výcvik kraniosakrálnej terapie na Slovensku. Zmenil sa v prvom rade môj prístup k sebe, čo ovplyvnilo môj ďalší rozvoj a smerovanie. Kraniosakrálnu terapiu som ponúkala najskôr mojej rodine, kamarátom, známym, od roku 2013 som sa jej začala venovať profesionálne. 

Profilova fotka

Počas mojej praxe som sa naučila, že nejde o to nájsť problém a snažiť sa ho vyriešiť, ale podporiť človeka a jeho systém vytvorením podmienok, vedomým kontaktom, bezpečným priestorom, aby našiel spôsoby a cesty k uzdraveniu. Keďže v každom z nás je zdravie stále prítomné a máme kapacitu a potenciál, aby mohlo byť prejavené. 

To ma priviedlo ku kraniosakrálnej biodynamike a hlbšiemu štúdiu práve biodynamickej cesty v tejto terapii, ktorá vníma človeka ako celok, ako bytosť, ktorá je schopná sa regulovať a nájsť spôsoby spojenia sa so zdravím. Ide o zjednocujúci prístup, ktorý sa dotýka viacerých aspektov naraz.

Absolvovala som viacero výcvikov, seminárov, kurzov, ktoré mali vplyv na môj vlastný rozvoj a tým pádom aj na moju prácu. Už niekoľko rokov sa zúčastňujem workshopov tradičného havajského liečenia vzťahov, ktoré sú jedinečné a môj život a prístup veľmi výrazne ovplyvnili.

Cítim nesmiernu vďačnosť a úctu k životu a prírode a zároveň som nimi neustále fascinovaná.

Vážim si dôveru klientov a to, že ich môžem sprevádzať na určitom úseku ich cesty.

www.kranio-terapia.sk                                                                 created by © TREECO 2012-2022